Meil­le pää­set hel­pos­ti jul­ki­sel­la lii­ken­teel­lä.
Mei­dän kul­mal­le tu­le­vat Ra­ti­kat nu­me­roil­la: 1, 3 ja 8. Pai­kal­le pää­set myös­kin mm. bus­seil­la 23 ja 51!

Yh­teys­tie­dot

HUOM! Va­rauk­set en­si­si­jai­ses­ti pu­he­li­mit­se

020 743 7620

Hel­sin­gin­ka­tu 25,
00510 Hel­sin­ki

keilahalli(@)
funbowling.fi

Yh­tey­den­ot­to­lo­ma­ke