Ke­sä­hin­nas­to 

1.6.–14.8.2022

 

 

Ma — La   14 — 16            20e/rata/tunti   sis. kenkävuokrat

 

Ma — La   16 ->              hoh­to­kei­laus 30e/rata/tunti   sis. kenkävuokrat

 

HOX! Ke­sä­kort­ti 10 x ra­ta­tun­ti 150e sis. ken­kä­vuo­krat. Kort­ti on ratakohtainen.

 

 

 

Päi­vä hinnat

Rata/ Tun­tiMa-ToPeLaSu
Nor­maa­liMa-Pe 22€
La-Su 29€
10–1710–1610–16 12–16
Va­kio­vuo­roMa-Pe 18€10–1710–16--
Eri­tyis­ryh­mätMa-Pe 16€
La-Su 22€
10–1710–1610–1612–16

 

Muok­kaa

Il­ta hinnat

Rata/Tunti Ma-Ti
Nor­maali 29€ 17–20
Va­kio­vuo­ro 22€ 17–20
Eri­tyis­ryh­mät 22€ 17–20

 

Hoh­to­kei­lai­lu

Rata/TuntiMa-TiKe-ToPe-LaSu
Nor­maa­li39€20–2217–2216–2316–18

MuutHin­ta
Ken­kä­vuo­kra2€
Kaap­pi­vuo­kra2€
Ko­kous­huo­neEn­sim­mäi­nen tun­ti 35€ ja li­sä­tun­nit puo­leen hintaan.Ku­va 360 astetta
Pe­ruu­tuseh­dotVa­ra­tes­sa­si 1–2 ra­taa, muu­tok­set tai pe­ruu­tuk­set on teh­tä­vä vii­meis­tään 24 tun­tia en­nen vuo­ron al­kua. Va­ra­tes­sa­si 3–5 ra­taa muu­tok­set tai pe­ruu­tuk­set on teh­tä­vä vii­meis­tään 2 vuo­ro­kaut­ta en­nen vuo­ron al­kua. Va­ra­tes­sa­si 5–10 ra­taa muu­tok­set tai pe­ruu­tuk­set on teh­tä­vä vii­meis­tään 3 vuo­ro­kaut­ta en­nen vuo­ron alkua. 

Va­rauk­sen muu­tok­set tai pe­ruu­tuk­set tu­lee eh­dot­to­mas­ti teh­dä pu­he­li­mit­se nu­me­roon 0207437620. Em­me ota va­raus­ten muu­tok­sia tai pe­ruu­tuk­sia vas­taan säh­kö­pos­tit­se tai si­vu­jem­me yh­tey­den­ot­to lomakkeella. 

Mak­su­ta­vat: