Päi­vä­vuo­rot

Rata/TuntiMa-ToPeLaSu
Nor­maa­liMa-Pe 20€
La-Su 25€
10–1710–1610–16 12–16
Va­ki­vuo­rotMa-Pe 16€10–1710–16--
Eri­tyis­ryh­mätMa-Pe 14€
La-Su 20€
10–1710–1610–1612–16

Il­ta­vuo­rot

Rata/TuntiMa-Ti
Nor­maa­li25€17–20
Va­ki­vuo­rot20€17–20
Eri­tyis­ryh­mät20€17–20

Hoh­to­kei­laus

Rata/TuntiMa-TiKe-ToPe-LaSu
Nor­maa­li34€20–2217–2216–2316–18
MuutHin­ta
Ken­kä­vuo­krat2€
Kaap­pi­vuo­krat2€
Neu­vot­te­lu­ti­laEn­sim­mäi­nen tun­ti 35€ ja toi­nen tun­ti puo­leen hin­taan.Ku­va 360 as­tet­ta
Pe­ruu­tuseh­toPuhelimitse/ ne­tis­sä teh­ty ra­ta­va­raus on si­to­va. Va­raus tu­lee pe­ruut­taa tai muut­taa pu­he­li­mit­se hy­vis­sä ajoin, kui­ten­kin vii­meis­tään 4 tun­tia en­nen va­rauk­sen al­kua. Va­li­tet­ta­vas­ti em­me voi ot­taa va­rauk­sien peruutuksia/ muu­tok­sia säh­kö­pos­til­la tai saa­pues­san­ne al­ka­val­le vuo­rol­len­ne.

Mak­su­ta­vat: Kaik­ki ylei­set kor­tit pait­si Ame­rican Express